Quadern EscolaEn l’Escola de Música de la Banda Primitiva s’ha fet un quadern per al Jove instrumentista que s’ha dissenyat per ajudar tant a l’alumne com als seus pares a dur un seguiment del seu estudi i els seus progressos, així com ser una guia perquè el professor també li anotará totes les explicacions necessaries al llarg del curs. La Banda Primitiva ha col·laborat per fer-lo amb el Centre Ocupacional Municipal “El Prat” de Llíria.