Presentació del nou equip directiu i reunió informativa sobre el curs 2013-2014 per als pares dels alumnes:

 
Es prega màxima assistència donada la importancia de la informació per al present curs.