Jose I. Blesa

Salvador Navarro Martínez com a President de l'Ateneu Musical i d'Ensenyament Banda Primitiva de Llíria i la seua Junta Directiva es complauen en felicitar a José I. Blesa Lull, membre de Banda Primitiva de Llíria , per haver obtés el Premi President Diputació de València del “XII Concurs Internacional de Composició” de la XXX Setmana Internacional de Música de Cámbra de Montserrat.

Esperem que este èxit siga l'antesala de molts més i obriga una etapa plena d'èxits.

Premio Presidente Diputación de Valencia del “XII Concurso Internacional de Composición” de la XXX Semana Internacional de Música de Cámara de Montserrat