Muses

En sessió ordinària de La Junta Directiva s’ha acordat nomenar Clarinera Major i Regina de la Música 2010-2011 a la Senyoreta

VANESSA ARRUÉ BÁEZ