"Un concert de pel·lícula" celebrat el 4 d'abril de 2009: BEN-HUR