Concert amb Al Tall al Saló-Teatre el 30 de juny de 2007. La Negociació.