Fragment inicial de les Festes Romanes d'Ottorino Respighi al Certamen d'Altea 2003. Director: Roberto Forés