La Banda Primitiva de Llíria ha rebut l'arxiu de Francisco Cebrián Ruiz de mans de l'edetà i clariner Miguel Gómez Gómez. Es tracta d'una important documentació, formada per partitures, tractats musicals i altre tipus de documents, que passaran a formar part de l'arxiu documental de la societat.

"Per a la Banda Primitiva suposa un gran honor rebre este arxiu documental que el mestre Francisco Cebrián Ruiz va recopilar durant els seus anys de vida", afirma el president de la societat, José Luis Pérez Veses. "Vull agrair-li profundament la contribució que ens fa Miguel Gómez, seguint els desitjos del mestre; i que, des d'ara, tenim la responsabilitat de conservar, catalogar, cuidar i difondre". 

Durant l'últim any, el Clarín ha instal·lat l'arxiu documental de la societat al primer pis, junt a les instal·lacions de l'arxiu de partitures de la societat, amb l'objectiu de millorar la conservació de tota la documentació, així com de dotar d'importància el fons documental de la societat.